BOSHLANG'ICH SINFLARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI

Авторы

  • Umirbaeva Ulzada Nukus davlat pedagogika instituti Boshlang‘ich ta’lim fakulteti talabasi

Ключевые слова:

innovatsion, texnologiya, interaktiv darsliklar, virtual realite, simulyatsiyalar, robototexnika, sun’iy intellekt.

Аннотация

Ushbu maqolada, biz turli fanlarda innovatsion texnologiyadan foydalanishning afzalliklarini va bu ko'rsatkichlarni turli yo'llar bilan yaxshilashi mumkinligini hamda interaktiv darsliklar, o‘yinlar, onlayn platformalar, virtual realite, simulyatsiyalar, robototexnika va sun’iy intellekt asosida ta’limning yangi bosqichlari haqida fikr yuritilgan.

Библиографические ссылки

Abduqodirov A.A., Begmatova N.X. Ta'lim muassasalarida multimedia exnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (Uslubiy qo'llanma)- Qarshi: 2011.

Tolipov O„., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. -T.:Fan 2006.

4-sinf o’qituvchilari uchun ilg’or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotga joriy etish bo’yicha metodik qo’llanma “Sharq” nashriyoti, Toshkent-2017.

N.A.Muslimov va boshqalar.”Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik”.Toshkent2016,147 bet

J.Yo’ldoshev,S.Usmonov,”Pedagogik texnologiya asoslari”,T.,2004.

Загрузки

Опубликован

2024-03-31