NUTQIDA KAMCHILIGI BOR BOLALAR BILAN ISHLASH USULLARI LOGOPED VA OTA-ONALARNI QIZIQTIRGAN SAVOLLARIGA MUTAXASIS JAVOBI

Авторы

  • Mansurova Sarvinoz Farxodjon qizi Namangan Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti Defektologiya yo`nalishi 3-bosqich talabasi Namangan Davlat Universiteti o`qituvchisi

Аннотация

Mazkur maqolada bolalarni erta tashxislash, korreksiyalashni turli usul va metodikalari, korreksiyalash jarayonida  bolalarni oʻyinlar orqali jalb qilish va bolani nutqini rivojlanishi uchun kerakli metodikalar koʻrsatib berilgan shu bilan birgalikda bola nutqi nechchi yoshdan nuqson sanalishi va ularning belgilari sanab oʻtilgan

Библиографические ссылки

Sarimsoqova, M. O,& Nizamova, M. N. (2022, December). DUDUQLANISH. DUDUQLANUVCHI O ‘SMIR VA KATTALAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLAR METODIKASI. In NTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY (Vol. 1, No. 10, pp. 44-48).

Nuriddinovna, N. M. (2022). NUTQNI TO'LIQ RIVOJLANMAGANLIGINI BARTARAF ETISHDA PEDAGOGIK KORREKSION ISHLAR TIZIMI.INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(25), 19-22.

Nuritdinovna, N. M. (2022). BOLA SHAXSINING SHAKLLANISHIDA PSIXOLOGNING O’RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI,2(4), 61-63.

Низамова, М. Н. (2022). ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АУТИСТИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА.Ученый XXI века, (5-1 (86)), 59-61.

NAVOI, A, & BABUR, Z. M. (2022). RESEARCH AND EDUCATION.

Nizamova, M., & Mansurova, S. (2024). BOLAGA NECHA YOSHDAN CHET TILLARNI O'RGATISH MUMKIN? OTA-ONALARNI QIZIQTIRGAN SAVOLLARIGA MUTAXSIS JAVOBI. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 2(1), 46-49.

Загрузки

Опубликован

2024-03-25