BUG‘DOY NAVLARINING UNUVCHANLIK DINAMIKASI

Авторы

  • Isayeva Zaxro Baxrom qizi Urganch davlat universiteti magistranti

Ключевые слова:

kuzgi bug‘doy, unuvchanlik, garmsel, nonboplik, don, intensiv, seleksioner, ertapishar, stress, moslashuvchanlik.

Аннотация

ushbu maqolada Xorazm tuproq iqlim sharoitida yetishtirilgan qadimiy bug‘doy navlarining unuvchanlik ko‘rsatkichlari tahlil qilingan. Tahlil natijalariga ko‘ra navlar turlicha unuvchanlik ko‘rsatkichlariga ega ekanligi aniqlangan.

Библиографические ссылки

Atabayeva X.N., Xudayqulov J.B. “O‘simlikshunoslik”. -Т.: “Fan va texnologiya”, 2018. - 408 b.

Yakubjonov O., Tursunov S., Muqimov Z. “Donchilik”. Toshkent. “Yangi asr avlodi”, 2009. - 304 b.

Загрузки

Опубликован

2024-03-19