ТАРБИЯ ФАНИ АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРДА ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО ТУШУНЧАЛАРИГА ДОИР ДАСТЛАБКИ ТУШУНЧАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК МАЗМУНИ

Authors

  • Умаров Хусанбой Рустамович Андижон давлат университети таянч доктаранти

Keywords:

Тарбия, ўқувчи, жиноят, жазо, педагог

Abstract

Ушбу мақолада тарбия фани асосида  ўқувчиларда жиноят ва жазо тушунчаларига доир дастлабки тушунчаларни шакллантиришнинг педагогик мазмуни ва мохияти тахлил қилинган.

References

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020.

www.dissercat.com

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020.

www.dissercat.com

Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020. – Б.155

Downloads

Published

2023-11-09