MAKTABGACHA TA’LIMDA ART TERAPIYA

Authors

  • Sharipova Hanifa Alisher qizi Osiyo Xalqaro universiteti Pedagogika psixalogiya yo’nalishi 2-bosqich magistr talabasi

Keywords:

Art terapiya, rang terapiya, izoterapiya, bibloterapiya.

Abstract

Quyidagi tezisda maktabgacha ta’lim hamda boshlang’ich  ta’lim tashkilotlarida Art terapiyadan foydalanish, shu bilan birgalikda uning maqsadi, ahamiyti va vazifalarini tushuntirishdan iborat.

References

1.Art terapiya - yangi ufqlar / Ed. A.I. Kopitin. - M.: Kogito-Markaz, 2009. - 336 b.

2.Art terapiya // Psixoterapevtik entsiklopediya / Ed. B.D. Karvasarskiy. - SanktPeterburg: Pyotr, 2012. - S.52 - 58.

3.Breslav G.A. Rang psixologiyasi va rang terapiyasi hamma uchun / G.A. Breslav -

Sankt-Peterburg, 2005 yil

4.Burno M.E. Ijodiy o'zini namoyon qilish bilan terapiya / M.E. Burno - M.:

Tibbiyot, 2010.

5.Vachkov I.V. Ertak terapiyasi: psixologik ertak orqali o'z-o'zini anglashni

rivojlantirish. M., Os-89, 2009 yil.

6.G.L. Landret. S.S. Sweeney. Bolalarga asoslangan o'yin terapiyasi: guruhli ish.

Amaliy psixologiya va psixoanaliz jurnali. 2007 yil dekabr

7.Sh.M. Mirziyoyev Oliy majlisga murojati. “Xalq so‘zi” gazetasi 2020-yil

Downloads

Published

2024-03-29