SOYA O’SIMLIGINING QISHLOQ XO’JALIGIDAGI AHAMIYATI

Authors

  • Bekzod Umarov Baxtiyorjon o’g’li AQXAI assistenti
  • Shamshidinova Mushtariy Pattojon qizi AQXAI talabasi

Keywords:

soya, oqsil, moy, tugunak bakteriyalar, kunjara, ozuqa, texnik mahsulot, azot, fosfor, kaliy, tuproq.

Abstract

Ushbu maqolada soya o’simligining xususiyatlari, morfologiyasi, anatomiyasi, biologik tasnifi, yetishtirilishi, qishloq xo’jaligidagi ahamiyati va unumdorligini oshirish uchun qilinishi lozim bo’lgan ishlar bo’yicha ilmiy ma’lumotlar keltirilgan.

References

“Buxoro viloyatida soya yetishtirish texnologiyasi bo’yicha tavsiyanoma ” Toshkent-2017

T.Doliyev “Soya va maxsar yetishtirish” 46-kitob

ISBN978-9943-7170-2-2

Green space project in Uzbekistan Bekzod Umarov Bakhtiyorjan And QXAI assistant-son of Shamshidinova Mushtariy Pattojon qizi And QXAI student

.Constitution-our pride, our pride. The highest value of human rights and preservation of nature! Andqxai assistant-son of Bekzodbek Umarov Bakhtiyorzhan

Bekzod Umarov Bakhtiyorjon son, Shamshidinova Mushtariy Pattojon daughter Grunt water formation and hydrogeological aspects

B.Umarov, Q.Ahmedov, M.Akilova – Fan va innovatsiyalar, 2022 y.

B. Umarov - Eurasian Journal of Research, Development and..., 2022

Bekzod Umarov Bakhtiyorjon son, Shamsiddinova Mushtariy Pattojon daughter Adverse effects of Grunt water on ecology

Downloads

Published

2024-03-26