CHINGIZ AYTMATOVNING “OQ KEMA” QISSASIDAGI BADIIY OBRAZLAR TAHLILI.

Authors

  • Abdullayeva Gulnora Gaybulloyevna BuxDU, Ingliz tilshunosligi kafedrasi o’qituvchisi
  • Toshpulotova Dildora Otabek qizi BuxDU, Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz tili) yo’nalishi talabasi

Keywords:

Obraz va obrazlilik, personaj, xarakter, milliylik va umuminsoniylik, mavzu va g`oya, syujet, arxaizm, istorizm, neologizm.

Abstract

Ushbu maqolada “Oq kema” qissasida uchraydigan badiiy obrazlarning leksik jihatdan qanday ma`no ifodalashi, ularning obrazliligi va asarda qanday muhim ahamiyatga ega ekanligi to`g`risida so`z boradi. Shuningdek arxaizm, istorizm va neologizmning lug`aviy ma`nosi va asarda ularning qo`llanilishi haqida ham fikr bildirilgan.

References

T.Boboyev, “Adabiyotshunoslik asoslari” Tosh. 2002-y.

“Oq kema”, Ch. Aytmatov, Tosh. 2018-y.

“Modernizm”, Vrajoleben I.M., 1964-y.

N. Shukurov, “Adabiyotshunoslikka kirish”, Tosh. 1980-y.

Abdullayeva Gulnora Gaybulloyevna. (2022). MEMORY AS AN IMPORTANT FACTOR IN LEARNING VOCABULARY. Open Access Repository, 8(1), 81–86. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/A3S7F

Abdullayeva, G. (2022). LEARNERS’PSYCHOLOGY AS ONE OF THE MAIN ISSUES INFLUENCING LANGUAGE LEARNING PROCESS. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 11(11). http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/download/6321/4013

Abdullayeva, G. G. (2023). LANGUAGE LEARNING AND PSYCHOLOGY. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(2), 555-560. http://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/520

Abdullayeva, G. G. . (2023). Ways of Motivating Young Learners in EFL Classroom. Miasto Przyszłości, 32, 122–124. http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1109

Dornyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Gaybulloyevna, G. A. (2022, January). Factors affecting language learning process. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 277-279).

Абдуллаева, Г. Г. (2022). COGNITIVE PERSPECTIVES OF TRAINING GOOD VOCABULARY LEARNERS. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫКА, ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕВОДА, 3(1). https://tadqiqot.uz/index.php/language/article/view/4566

Rasulov , Z., & Hikmatova, S. (2024). NON-EQUIVALENT WORDS EXPRESSING NATIONAL CHARACTERISTICS IN THE TRANSLATION OF THE NOVEL “DAYS GONE BY” BY ABDULLA QADIRI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11985

Izomovich, R. Z. ., & qizi, A. M. B. . (2023). KOMPRESSIYANING SINXRON TARJIMADAGI O’RNI. Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes, 256–258. Retrieved from https://conferenceseries.info/index.php/online/article/view/1062

Erkinovna, Y. F. (2022, January). Politeness strategies. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 80-82).

Yuldasheva, F. (2023). ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA XUSHMUOMALALIK TADQIQI. Farg’ona Davlat Universiteti, 29(1), 99. https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol29_iss1/a99

YULDASHEVA, F. (2023). ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АЛИШЕРА НАВОИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 31(31). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9271

Erkinovna, Y. F. SKILLS SEGREGATION VERSUS SKILLS INTEGRATION IN UNIVERSITY EDUCATION. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ИНГЛИЗ ТИЛШУНОСЛИГИ КАФЕДРАСИ ТИЛШУНОС ОЛИМА МУҲАББАТ АБДУЛЛАЕВА–, 211.

Downloads

Published

2024-03-11