IRRIGATSIYA TERMINOLOGIYASI KELIB CHIQISH TARIXI

Authors

  • Yusupov Erkin Kurbanovich “TIQXMMI” MTU “O`zbek tili va adabiyoti” kafedrasi katta o`qituvchisi
  • Quvondiqova Hulkaroy Suvondiq qizi “TIQXMMI” MTU Iqtisodiyot fakulteti 1-bosqich talabasi

Keywords:

irrigatsiya, kanallar, suv omborlari, IRTUR,

Abstract

Ushbu maqolada suv xo’jaligini boshqarish tarixi, suv omborlari va suvdan foydalanish to’g’risa ma’lumotlar berilgan.

References

Suvdan foydalanuvchilar uyushmasini ta’sis etishning tashkiliy va huquqiy masalalariga oid qo‘llanma. — T. 0 ‘qituvchi, 2000, 104 bet.

Ahmedov. I. Suv xo'jaligini tashkil qilish, rejalashtirish va boshqarish. Ma’ruzalar to'plami. TIQXMII. 2000.

B.Rahimov va boshqalar. Konchilik atamalarining Ruscha-o`zbekcha qisqacha lug`ati. – Toshkent, 1993;

O`. Pratov va boshqalar. Botanika terminlarining o`zbekcha – Ruscha qisqacha lug`ati. – Toshkent, 1993.

A.P.Hojiyev. Tilshunoslik atamalarining Ruscha-o`zbekcha qisqacha lug`ati, -Toshkent, 1993.

N.Mahkamov. va boshqalar. Ish yuritish atamalarining ruscha-o`zbekcha qisqacha lug`ati-Toshkent, 1994;

R.Doniyorov, L.Ramazonova. Ijtimoiy-siyosiy atamalarning Ruscha-o`zbekcha qisqacha lug`ati,-Toshkent, 1994 va boshqalar.

Downloads

Published

2024-03-05