O'ZBEK ETNOLINGVISTIK MADANIYATIDA OILA TUSHUNCHASI

Авторы

  • Shukurova Nodira Bahtiyor qizi O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Ключевые слова:

oila, jamiyat, shaxslararo munosabatlar, nikox, ijtimomoiy rol, ijtimoiy maqom, oilaviy muxit.

Аннотация

Ushbu maqolada oila tushunchasi, asosiy xususiyatlari, oilaning turlari, mazmun va mohiyati, oilaning jamiyat hayotidagi o‘rni, oilalarni o‘rganishda yaxlit bir tizim sifatidagi qarashlar o‘rganilib, tahlil qilingan. ila, nikox munosabatlarining moxiyatini xozirgi kunning yoshlariga tushuntirishda ijtimoiy munosabatlar rolining muhimligi va shuning bilan birga nikoxning tub mohiyati xaqida ma’lumot beriladi.

Библиографические ссылки

Hayot kitobi: yosh oilalar uchun inseklopidek qo’llanma. – T.: “Sharq”, 2011.

Bo’lajak kelinlarga eslatma. “AZMIR NASHR PRINT” MCHJda 2019 Toshkent.

Yuz bir hadis va uning sharhi kitobi: Toshkent “Mehnat ” nashriyoti 1991.

Forum.ziyouz.com sayti

https:uzlidep.uz news-of-uzbekistan. sayti.

O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2016.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi – Toshkent: Adolat, 2018.

Ganieva M.X, Latipova N.M., Karamyan M. Ijtimoiy ish asoslari. Uslubiy qo‘llanma. – Toshkent: 2010

Технологии социальной работы с семьй и детьми. Учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2018. 259 с.

Загрузки

Опубликован

2023-11-07

Как цитировать

Shukurova, N. . (2023). O’ZBEK ETNOLINGVISTIK MADANIYATIDA OILA TUSHUNCHASI. Development and Innovations in Science, 2(11), 8–10. извлечено от http://econferences.ru/index.php/dis/article/view/9440