BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKANI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUV

Авторы

  • Umirbaeva Ulzada Nukus davlat pedagogika instituti Boshlang‘ich ta’lim fakulteti talabasi

Ключевые слова:

Kompyuter, texnologiya, matematika, innovatsion ta'lim, elektron ishlanma, SMART telefon.

Аннотация

Maqolada so'nggi yillarda kompyuterlar va axborot texnologiyalari hayotimizga dadil kirib kelayotganligi, matematika darslarida o'quvchilarni fikrlash qobilyatini shakllantirish maqsadida kompyuterdan foydalanishlari va kompyuter savodxonligi, matematika fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar, boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematika fanlarini o'qitish to'g'risida fikr yuritiladi.

Библиографические ссылки

Divanova M.S., Alimova S.Q., Alimov O.N. Boshlang'ich sinflarda MatematiKa fanini o'qitishda axborot texnolog iyalaridan foydalanish, 46 bet.

Jumayev М.Е., Z.G'. Tadjiyeva. Boshlan'gich sinflarda matematika o'qitish metodikasi "Fan va texnlogiya", 2005. 312 bet.

Axmedov M va boshqalar Matematika 1, Toshkent.: O'zinkomsentr, 2003.

Загрузки

Опубликован

2024-03-31