GANDBOL SPORTINING O`ZIGA XOSLIGI HAMDA UNDAGI MUVAFFAQIYATLAR

Авторы

  • Ochilova Nargiza Koson tuman 1-son kasb hunar maktabi Bo`lim boshligʻi
  • Poʻlatov Quvonchbek Jismoniy tarbiya o`qituvchisi:

Ключевые слова:

Gandbol, sport, musobaqa, metod.

Аннотация

Ushbu maqolada gandbol sport turining o`ziga xos jihatlari, kelib chiqishi o`rganiladi hamda Qashqadaryo viloyati Koson tuman 1-son kasb-hunar maktabi qizlarining yutuqlari tahlil etiladi.

Библиографические ссылки

Sh.Pavlov, F.Abduraxmonov, J.Akramov. «Gandbol». Darslik. Toshkent-2005y.

Sh.Pavlov. «Qo’l to’pi». Darslik. Toshkent, 1990 y.

Sh.K.Pavlov «Qo’l to’pi musobaqalarining qoidalari».Toshkent,1987y

Pavlov Sh.K. Abdurahmonov F.A. Azizov R.I. (Musoboqa qoidalari, ularni tashkil etish va o’tkazish tizimi).- Toshkent- 2007 yil.

Загрузки

Опубликован

2024-03-18