SOYA O‘SIMLIKLARNING VEGETATIV RIVOJLANISHI

Авторы

  • Xasanov Sardor Faxritdinovich Toshkent davlat agrar universiteti
  • Namozov Fazliddin Bahromovich Toshkent davlat agrar universiteti

Ключевые слова:

Soya, Nafis, Selekta-201, vegetatsiya, korelyatsiya. qator orasiga ishlov berish, 60x8x2 ekish sxemasi, 70x8x2 ekish sxemasi.

Аннотация

Soyaning Nafis hamda Selekta-201 navlarini 60x8x2 va 70x8x2 sxemalarida qator oralig‘igiga 16-18 sm hamda 18-20 sm chuqurlikga ishlov berib parvarishlanganida vegetative o‘sishi va rivojlanishi o‘rganilgan.

Библиографические ссылки

Якубжонов О., Турсунов С., Муқимжонов З., “Дончилик” дарслик.

Янги аср авлоди. Тошкент 2009 йил. 239-б.

Бекбанов Б., Нагыметов О., Утамбетов О., Утемуратов Х. “Соя – культура разнообразного использования” AGRO ILM 1-SON, Тошкент 2021 й. 27-б

Каршибаев Х.К. Мирзачўлда соянинг “Фаворит” навини етиштириш. гулистон давлат университети ахборотномаси, Табиий ва қишлоқ хо‘жалиги фанлари серияси. 2019. № 3. 6-б.

Загрузки

Опубликован

2024-03-15