YUQORI SINF O‘QUVCHILARDA ZARARLI ODATLARGA QARSHI IMMUNITETNI RIVOJLANTIRISH METODLARI.

Авторы

  • Abdulazizova Nilufar Abduraxmonovna Farg’ona davlat universiteti katta o’qituvchisi
  • Mo‘minov Islomjon Marg‘ilon shaxar 21-umumiy o‘rta ta’lim maktabi o‘qituvchisi

Ключевые слова:

zararli odatlar, smartfonlar, noutbuklar, kompyuterlar, raqamli texnologiya.

Аннотация

Ushbu maqolada o’quvchilarning kundalik faoliyatlari, o’quvchilarning kun tartibi va mobil qurilmalardan foydalanish madaniyati, o’quvchilarda zararli odatlarni oldini olish, mukkasidan ketishning yo‘qotish yo‘llari, o’quvchilar bo’sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish omillari bayon etilgan.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. “O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 30.06.2020.PF-6017-son

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni “Sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2020.30.10. PF-6099

Abdulazizova, N. A. (2023). O’quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirish yo’llari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(2),671-676.

Абдулазизова Н. А, Д.Зокирова “VALUE OF DISTANCE LEARNING IN CONTINUING EDUCATION” Журнал Ученый XXI века. №12(25) стр 42-45.

Н.Абдулазизова, Д.Зокирова, А.Тажибаева. “The nature and importance of the education credit transfer system”. Журнал Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Журнал номер 12-6. Стр 61-63

Н Абдулазизова “FACTORS OF THE ORGANIZATION OF FREE TIME IN THE PREVENTION OF HARMFUL HABITS OF STUDENTS” Web of Scientist International Scientific Research Jornal, 3(11) betlari 624- 631. 2022.11.11.

Abduraxmonovna, A. N. (2022, April). Abdulazizova Nilufar Abduraxmonovna. In E Conference Zone (pp. 47-49).

Abdulazizova N. A. (2022.April) O’QUVCHILARDA ZARARLI ODATLARGA QARSHI IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA BO’SH VAQTLARINI TASHKIL ETISH OMILLARI. In E Conference Zone (118-120)

N Abdulazizova “O‘quvchilarda zararli odatlarini oldini olishda mexnat faoliyatining o‘rni” MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS. ISSUE 5(39) Part 2 June 2021 betlari 104-106

N Abdulazizova.Masofali o‘qitishning uzluksiz ta’lim tizimidagi axamiyati. Журнал Ученый XXI века.том 42.2016й

N.Abdulazizova, S.Evatov Kasb-hunar kolleji o‘quvchilarida zararli odatlarni oldini olish omillari. Журнал вестник Каракалпакского государственного университета имени Бердаха.Том 25. №4. Стр 38-41

Abdulazizova Nilufar Abduraxmonovna, Mo’minov Islomjon Iqboljon o’g’li. “O‘smirlarda zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirishning ahamiati”.TA’LIM JARAYONINING DOLZARB MASALALARI: MUAMMO, YECHIMLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI. Respublika ilmiy-amaliy anjumani MATERIALLARI. 20-may 2023.

Abdulazizova Nilufar Abdurakhmonovna. “ Mechanisms of Immunity Formation Against Harmful Habits in Adolescents”. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES. Volume: 04 Issue: 08 | Aug 2023 ISSN: 2660-5317. https://cajotas.centralasianstudies.org

Abdulazizova Nilufar Abduraxmonovna , Zakirova Dilfuza Saydolimovna “O‘quvchilarda kompyuter o‘yinlariga qaramlikni oldini olish omillari”- “Таълимни модернизатциялаш шароитида малакали кадрларни тайёрлашнинг долзарб муаммолари.” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман мақолалар тўплами.Фарғона-2023 йил 30 сентябр 199-202 бетлар..

Загрузки

Опубликован

2024-03-15