PSIXOLOGIK NEOLOGIZMLARNING O’ZBEK TILIGA KIRIB KELISHI XUSUSIYATLARI

Авторы

  • Rustamova Gulnoza Baxtiyor qizi Ingliz tili tarjima nazariyasi kafedrasi o’qituvchi O`zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Ключевые слова:

kontent, neologizm, tendensiya, lingvistik manzara, psixologiya, o’zlashma so’zlar, semantika.

Аннотация

Neologizmlar har qanday tilning so'nggi lug'at qatlamini ifodalaydi. Shu bilan birga, an'anaviy ravishda yangi so'zlar eng jadal zarb qilingan sohalarga texnologiya, siyosat, ekologiya va iqtisodiyot kiradi. So'nggi o'n yillikda ko'p ishlatiladigan lug'atlar orasida sezilarli darajada yangi psixologik semantika lug'atlari kuzatildi. Bunday neologizmlarni qiyosiy-kontrastli obyektiv orqali o'rganish ayniqsa qiziqarli. Maqolaning maqsadi neologizmlarning ma'nolarini aniqlash uchun foydalaniladigan kontentni tahlil qilish usulini baholashdan iborat.

Библиографические ссылки

Adab B., & Valdés, C. 2004 yil, Kirish, “The Translator” 161–177 betlar. [Online] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1355650 9.2004.10799175.

Chesterman, A. 1997 yil, “Memes of translation: The spread of ideas in translation theory” Vol. 22. John Benjamins Publishing

Cronin, M. 2003 yil “Translation and globalization” Psychology Press.

R.Jakobson 1960 yil “Communication schema: Closing statements: Linguistics and Poetics”. In: Sebeok, T. A. (ed). Style in language. New York, London: The Technology Press of Massachusetts Institute of Technology and John Wiley & Sons, Inc.

Koskinen, K. 2008 yil “Translating institutions: An ethnographic study of EU translation”. Routledge

Загрузки

Опубликован

2024-02-12