MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR INTELLEKTINING RIVOJLANISHIDA NUTQNING O’RNI

Авторы

  • O’rinova Feruzaxon O‘ljayevna FarDU Maktabgacha ta’lim kafedrasi dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi
  • Bozorboyeva Oʻgʻiloy Xasanboy qizi Rishton pedagogika kolleji maxsus fan oʻqituvchisi

Ключевые слова:

Nutq, intellect, aqliy tafakkur, verbal nutq, kommunikatsiya

Аннотация

Ushbu maqolada maktabgacha bolalar intellektini rivijlantirishda nutqning o’rni kabi masalalar yoritilgan.

Библиографические ссылки

Л.С. Выготский Мышление и речь. М.: Лобиринт, 1996.

F.Vahobova, Sh.Nabixonova, G.Yo‘ldosheva, Z.Rahimova, N.Demina “Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim” trenerlar uchu qo‘llanma Toshkent 2009 14, 81, 82 betlar.

O’rinova Feruza Uljayevna. Universitet talabalarida intellektual kompetensiyani shakllantirish. O’rinova Feruza Uljayevna. Международный научный журнал № 7(100), часть 1 «Научный Фокус» ноября, 2023. с. 156-159.

O‘ljayevna O. F. Et al. Innovatsion texnologiyalar yordamida bo‘lajak tarbiyachilarni kasbiy salohiyati samaradorligini oshirish yo ‘llari //Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2023. – т. 3. – №. 3. – с. 311-315.

Urinova F., Azizmatova z., Fazliddinova s. Didactic foundations for forming the professional competence of the future teacher. //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – т. 3. – №. 4 part 4. – с. 197-202.

O’rinova f. Innovative reforms in the modern preschool education system //Science and innovation. – 2023. – т. 2. – №. B2. – с. 557-561.

Уринова Ф. У. Особенности развития психологии ребёнка дошкольного и младшего школьного возраста //Science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. B2. – с. 68-71.

Uljaevna u. F. Et al. Necessary conditions for the development of creative thinking in future teachers //Modern journal of social sciences and humanities. – 2022. – т. 4. – с. 444-448.

Uljayevna U. F. The activity of developmental centers in the formation of children's abilities /Sscience and innovation. – 2022. – т. 1. – №. B2. – с. 107-110.

Uljayevna O. F. Et al. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktabga tayyorlash tamoyillari //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – с. 654-659.

Uljaevna U. F. Et al. Development of creative activity of preschool children in art game as a psychological and pedagogical problem //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – с. 47-51.

Usmonova Shaxnoza Yoqubjon qizi. THE CONCEPT OF COSMONICS AND ITS NATURE”. International Conference on Studies in Humanity, Education and Sciences Helsinki, Finland.ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 2, January 10th 2022

Urinova Feruza Uljayevna, Valiyeva Hojirakhon Ilhomjon kizi. Development of intellectual abilities of preschool children. Through developing technologies. Modern journal of social sciences and humanities. Issn:2795-4846.Vol.4/(2022).

Usmonova Shaxnoza Yoqubjon qizi. Basics of comparative study of cosmonims (sun,moon ...) In uzbek and english languages. British journal of global ecology and sustainable development.volume-02, march, 2022 issn (e): 2754-9291

Urinova Feruzakhon Uldzhaevna, Abdurakhmanova Zilola Patidinovna. Forming a culture of professional activity in future teachers. Journal of intellectual prperty and human rights. Volume: 01 issue: 10 | october – 2022 issn: 2720-6882.

Urinov R. Innovative communication technologies in teaching foreign languages //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B7. – С. 508-511.

Urinov R. Специфика англоязычной технический документации в сфере информационных технологий //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B7. – С. 512-516.

Загрузки

Опубликован

2024-02-07