FUQAROLIK HUQUQI MANBALARI TUSHUNCHASI VA TURLARI.

Авторы

  • Yuldasheva O'g'iloy Yusufjon qizi Qo'qon davlat pedagogika insituti talabasi

Ключевые слова:

Fuqaro, qonun, shaxsiy mulk, fuqorolik huquqi, fuqarolik huquqi manbalari.

Аннотация

Fuqarolik qonunlarining vaqt, hudud va shaxslar  bo'yicha amalda bo'lishi. Qonun analogiyasi va huquq analogiyasi. Fuqarolik-huquqiy normalarni sharhlash va ularning turlari. 

Библиографические ссылки

"Fuqorolik huquqi" darslik Toshkent 2017 14-33 betlar

"Fuqarolik kodeksi" 13-39 moddalar

O'zbekiston Respublikasi Konsitututsiyasi 13-moddasi

Загрузки

Опубликован

2024-02-07