SINXRON TARJIMADA LEKSIK KOMPRESSIYADAN FOYDALANISH USULLARI

Авторы

  • Paraxadova Zulxaya Xidirbayevna Toshkent davlat o`zbek tili va adabiyoti universiteti

Ключевые слова:

Kompressiya, lingvistika, sinxron tarjima, metod.

Аннотация

Ushbu maqolada sinxron tarjima jarayonida leksik kompressiyadan foydalanish usullari, mohiyati, lingvistik jihatlari muhokama etiladi hamda o`zbek va ingliz tili misolida tahlil etiladi.

Библиографические ссылки

Gurin I.V. Sinxron tarjimada nutqni siqish muammosi. Tadqiqot usullari va usullari. Filologiya fanlari. Nazariya va amaliyotga oid savollar. № 1 (1) 2018 yil.

Komissarov V. N. Tarjima va muloqot. - M., 2017 yil.

Tunkel V. D. Nutq xabarlarini og'zaki uzatish masalasi bo'yicha. Muallifning qisqacha mazmuni. Ph.D. dis. - M., 2015 yil

Chernov G.V. Sinxron tarjima: nutqni siqish - lingvistik muammo // Tarjimonning daftarlari. - M., 2019 yil.

Загрузки

Опубликован

2024-02-06