PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALAR TUSHUNCHASI

Авторы

  • Rustamova Surayyo G‘ofurovna

Ключевые слова:

Pedagogik, oliy ta’lim, innovatsion g‘oyalar

Аннотация

Mazkur maqola orqali oliy ta’lim muassalarida hozirgi kunda qo‘llaniluvchi innovatsion g‘oyalar ochib berilgan, pedagogik  dasturiy vositalar ko‘rib chiqilgan, zaruriy ta’minot mavjud adabiyotlarga tayanilgan holda aniqlangan.

Библиографические ссылки

Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 29 b.

Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 47 b

Pedagogika. M. Toxtaxodjayeva umumiy tahriri ostida. –T.: O‘zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati. 2010 y.

Khusanovna K. G. MAIN TRENDS OF MODERNIZATION OF EDUCATION SYSTEM: NATIONAL AND INTERNATIONAL ANALYSIS //ВОСТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ. – 2020. – Т. 54. – №. part 2. – С. 38.

Загрузки

Опубликован

2023-11-07