AVTOTURARGOH ISLOHATLARI XORIJ TAJRIBALARIDA

Авторы

  • Xalilova Gulira’no Xolmurot qizi Toshkent davlat transport unversiteti, doktorant,
  • Samatov Rustam Gafforovich Toshkent davlat transport unversiteti, t.f.n.,dots.

Аннотация

To‘xtab turgan avtomobillar shunchalik uzoq vaqt ko‘cha chetida qolib ketishadiki, bu xuddi avtomobillar yo‘laklarni egalik qilgandek ko’rinadi. Lekin yerdan va yo‘ldan samaraliroq foydalanish maqsadida bunday avtomobillarning turib qolishiga qarshi islohatlar dunyoning ko‘plab shaharlarda amalga oshirilmoqda.

Библиографические ссылки

Shoup, D., Yuan, Q., Jiang, X., 2017. Charging for parking to finance public services. J. Plan.Educ. Res. 37 (2), 136-149.

Xalilova, G &. Samatov, R., (2022). AQLLI AVTOTURARGOHLAR TASHKIL QILISHDA PYTHON DASTURIDA YARATILGAN PROGRAMMA ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH. Eurasian Journal of Academic Research, 2(13), 916-918.

Xalilova G., Samatov, R., & Abdurazakova, D. (2023). KO ‘P QAVATLI AVTOTURARGOHLARDA INTELLEKTUAL TIZIMLARNI

QO ‘LLASH ORQALI SAMARADORLIGINI OSHIRISH. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Part 3), 118-121.

Xalilova, G & Samatov, R. (2023). AVTOTURARGOH QIDIRISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. Development and innovations in science, 2(4), 19-21.

Халилова, Г. Х &. Абдуразакова, Д. А., (2023). ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. Проблемы науки, 90.

Bozorboyevich, I. E., Anvarovna, A. D., & Kholmurotovna, K. G. N. (2023). APPROACHES BY EUROPEAN BIG CITIES ON URBAN TRANSPORT IMPROVEMENT. American Journal of Applied Science and Technology, 3(05), 4-9.

O’Sullivan, F., 2019. A Modest Proposal to Eliminate 11,000 Urban Parking Spots,CityLab, https://www.citylab.com/transportation/2019/03/amsterdam-cars-parking-spaces-bike-lanestrees-green-left/586108/, March 29, 2019.

Загрузки

Опубликован

2023-09-18