ПЕНСИЯ ЖАМҒАРМАЛАРИДА ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИ ТАРКИБИДА АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-УСЛУБИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Авторы

  • Нурманов Дин-Ахмед Тилеубаевич Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил изланувчиси

Ключевые слова:

бюджетдан молиялаштириш, пенсия, ижтимоий таъминот, нодавлат пенсия жамғармалари, давлат молиявий назорати, давлат аудити.

Аннотация

Мақолада пенсия жамғармалари фаолияти бўйича халқаро тажриба тадқиқ этилган. Мамлакатимизда пенсия ва нафақа тўловларини молиялаштиришда давлат аудитини зарурати, уни ташкилий-услубий ва амалий жиҳатлари ёритилган. Пенсия жамғармаларида давлат молиявий назорати таркибида аудиторлик текширувларини жорий этиш бўйича услубий тавсиялар ва таклифлар ишлаб чиқилган.

Библиографические ссылки

J.P.Tursunov. Reforms in pension supply system in Uzbekistan. European Journal of Research. №3. 2019. P 43.

«Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартишлар киритиш ҳақида. 2022 йил 19 сентябрь,ЎРҚ-791-сон. https://lex.uz/docs/6199819

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4 июндаги ПФ-6241-сон «Аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштиришга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони. https://lex.uz/docs/5443926

2021 йил 25 мартдаги ПФ-6195-сон «Кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, «Саховат» ва «Мурувват» интернат уйлари тизимини янада ривожлантириш тўғрисида»ги Фармони https://lex.uz/docs/5748320

2023 йил 29 мартидаги ПФ-5723-сон “Иш ҳақи, пенсиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида”ги Фармони https://lex.uz/docs/6417184

Маматкулова Я.И. Пенсия таъминоти тизимини такомиллаштириш йўллари. Иқт. фанл. фалс. доктори (PhD) диссер. автореферати. – ТДИУ. 2022. Б. 59.

“Халқ сўзи”, 2022 йил 24 август https://xs.uz/uzkr/post/otgan-yarim-jilda-pensiya-zhamgarmasi-tizimida-3-292-holatda-5-7183-mln-somlik-moliyavij-khatoliklar-va-ortiqcha-pensiya-tolovlari-aniqlangan

Загрузки

Опубликован

2023-09-06