LOLADOSHLAR BIOEKOLOGIYASI VA NOYOB TURLARI БИОЭКОЛОГИЯ И РЕДКИЕ ВИДЫ ТЮЛЬПАНОВ BIOECOLOGY AND RARE SPECIES OF TULIPS

Авторы

  • Kosimova Shoiraxon Mirzaxamitovna Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti katta o‘qituvchisi, b.f.f.d
  • Baxodirova Marjona Ulug‘bek qizi Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti 1-bosqich talabasi

Ключевые слова:

Tulipa L, filamentli lola, shubhali lola, Sharipov lolasi, Foster lolasi, Korolkov lolasi, Mishel lolasi, Vedenskiy lolasi, Kaufman lolasi, Greig lolasi, Kyu Qirollik botanika bog‘i.

Аннотация

O‘zbekistonda keng tarqalgan 24 turdagi lolalar Xalqaro Qizil kitob sahifalariga kiritildi. Lolaning (Tulipa) - Yer yuzida uning 1400 ga yaqin, jumladan, Yevrosiyoda 100 dan ortiq, Oʻrta Osiyoda 64 turi tarqalgan.  Lola turkumi dastlab Shved botanigi Karl Linney tomonidan 1753-yilda aniqlangan va fanga kiritilgan.

Библиографические ссылки

Юксак ўсимликлар систематикаси. У.Пратов, Л..Жумаев. (Ўқув қўлланма).

Тошкент.,”УАЖБНТ” Маркази, 2003, 146 бет.

«Ўзбекистон миллий энциклопедияси». Давлат илмий нашриёти Тошкент.

PratovO’.,Madumarov.T.A., Naraliyeva.N.M., O’zbekistonning noyob o’simliklari

Toshkent. “O’qituvchi” 2011

O‘zbekiston Respublikasi“QizilKitobi” l-jild. - Toshkent:Chinor ENK, 2019..

Загрузки

Опубликован

2024-03-31