TA`LIMNING INTERFAOL METODLARI

Авторы

  • Nurumbekova Yorqinoy Anormatovna Guliston davlat pedagogika instituti pedagogika kafedrasi Dotsenti
  • Yaxshilikova Sevinch Faxriddin qizi Guliston Davlat pedagogika instituti pedagogika yo`nalishi talabasi

Ключевые слова:

Interfaol, Metod, Ta`Lim, Tarbiya, Ilm-Fan, Dars, Jarayon, Muloqot.

Аннотация

Ushbu Maqolada Hozirgi Kunda  Interfaol Metodlarning Ta`Lim Va Tarbiya Jarayonidagi O`Rni Va Imkoniyatlari Haqida.

Библиографические ссылки

“Pedagogika nazariyasi va tarixi” R.Mavlonova, N. Voxidova, N. Raxmonqulova

“Interfaol metodlar” M. Jumaniyozova

“Pedagogika nazariyasi va tarixi” N.X.Raxmonqulova, K.O. Matnazarova

NURUMBEKOVA, Y. (2024). BO’LAJAK MUTAXASSISLARDA KOUCHING KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH DARAJASINI BAHOLASH VA TASHXISLASH ASOSIDA UNI PEDAGOGIK KORREKSIYALASH. Молодые ученые, 2(3), 11-14.

Anarmatovna, Y. N. (2023). Coaching Skills Improvement System for Future Educator Psychologists. American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750), 1(10), 82-87.

Nurumbekova, Y. (2023). SKILLS ENSURING COACHING EFFECTIVENESS. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(11), 34-39.

Nurumbekova, Y. (2023). ADVANCED METHODS AND STEPS OF PROFESSIONAL PROFESSIONAL IMPROVEMENT OF COACHING BASED ON INNOVATIVE APPROACHES. Current approaches and new research in modern sciences, 2(11), 44-47.

Anarmatovna, Y. N. (2023). Coaching Skills Improvement System for Future Educator Psychologists. American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750), 1(10), 82-87.

Nurumbekova, Y. (2023). FAOL KUZATISH EMPATIYA, REFLEKSIYA, IDENTIFIKATSIYA–KOUCHINGNING SAMARALI VOSITALARI SIFATIDA. Interpretation and researches, 2(1).

Anarmatovna, N. Y. (2023). THE TYPES AND MAIN PRINCIPLES OF COACHING. Science and Innovation, 2(2), 243-247.

Nurumbekova, Y. (2022). Bo’lajak o’qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorgarligi. Архив научных исследований, 2(1).

Anarmatovna, N. Y., & Ummatkulovna, X. Z. (2022). IMPROVING THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL-SPIRITUAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1832-1838.

Nurumbekova, Y. (2021). Training of future teachers to professional educative activity on the basement. Journal of Central Asian Social Studies, 2(01), 66-74.

Nurumbekova, Y. (2020). Improving the system of spiritual and moral-spiritual training of future teachers. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(9), 411-418.

Nurumbekova, Y. (2019). Importance of Technologizing Teacher-Mentor’s Professional Activity. Eastern European Scientific Journal, (1).

Загрузки

Опубликован

2024-03-29