O‘ZBEK TURIZMNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O‘RNI

Авторы

  • Ramatov Murat Qalvayevich Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

Ключевые слова:

Turizm, turizm turlari, O‘zbekistondagi turizm oqimi va undagi islohotlar, turizmdagi asosiy ko‘rsatkichlar.

Аннотация

Jamiyatdagi aholi ma'lum bir qatlamining turizm sohasi va uning turlari, respublikada turizmning faoliyati, undagi islohotlar to‘g‘risidagi ma'lumotlarga ega bo‘lish, shu sohaning rivoji va kishilar ma'naviyatini yuksaltirishda bir vosita bo 'lib xizmat qiladi.

Библиографические ссылки

Sulaymonov, J. Abdurahmon ibn Xaldunning tamaddun taraqqiyoti haqidagi qarashlarida jamiyat tahlili/Academic Research in Educational Sciences, Vol. 2 Special Issue 1, 2021. 451-455 R.

Turizm sohasidagi qonunlar. www.Uzbekiston.travel

O'zbekiston Respublikasiga turistik maqsadlarga kelgan va ketgan shaxslar.25.01.2021. www.stat.uz

Загрузки

Опубликован

2024-03-09