VOYAGA YETMAGANLAR O‘RTASIDA ERTA NIKOHLARNING OLDINI OLISH BO‘YICHA XORIJ TAJRIBALARI

Авторы

  • J.I.Rustamov “Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti “Oilani demografik rivojlantirish” bo‘limi kichik ilmiy xodimi

Ключевые слова:

erta nikohlar, voyaga yetmaganlar nikohi, erta nikohlarning oldini olish, erta nikohlar oqibatlari, yosh nikohlar, nikohning qonuniy yoshi, qizlar uchun ta'lim, ijtimoiy oqibatlar, iqtisodiy oqibatlar, salomatlik oqibatlari, bolalar huquqlari, gender tengsizlik

Аннотация

Maqolada turli madaniy-ijtimoiy sharoitlarda erta turmush qurish va nikohga kirishish muammosi ko‘lami muhokama qilinadi, uning ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy va sog‘liqni saqlash jihatlari tahlil qilinadi va uni bartaraf etish bo‘yicha strategiya va chora-tadbirlar taklif etiladi.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1998 y., 5-6-songa ilova (https://lex.uz/docs/104720).

Abduramanov X.X., Xonto‘rayev B., Zokirov Sh. “Erta turmush va erta tug‘ruq holatlari: muammo va yechimlar”. [Matn]: uslubiy qo‘llanma. – Toshkent: “Mahalla va oila nashriyoti”, 2021. – 84 b.

Abdurmanov X.X., Sodiqova Sh., Abdusamatov X.U. Erta turmush barchaga tashvish [Matn]: uslubiy qo‘llanma. – Toshkent: “Mahalla va oila nashriyoti”, 2022. – 32 b.

Abdusamatov X., Alimjanova D., Dehqonov Sh. Erta turmush: yetti o‘lchab, bir kesing… – Toshkent: “Mahalla va oila nashriyoti”, 2022. – 48 b.

Musurmanova O., Xoliqova M. Reproduktiv salomatlik va jinsiy tarbiya – yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning muhim omili. – Toshkent: O‘zRFA “Fan” nashriyoti, 2021. – 68 b

Jaxongir R. ERTA NIKOH VA ERTA TUGʻILISH SABABLARI VA ULARNING OQIBATLARI //Open Access Repository. – 2023. – T. 4. - Yo'q. 03. – 99-104-betlar.

Rustamov J. State Policy for the Prevention of Preterm Birth Implemented by the Leading Foreign Countries // Бюллетен науки и практики. 2023. T. 9. №7. S. 421-426. https://doi.org/10.33619/2414-2948/92/59

Rustamov J.I. Erta tug‘ruqning ijtimoiy jihatlari // “Xavfsiz mahalla – farovon oila” tizimini ijtimoiy hayotga joriy etishning samaradorligini ta’minlash mexanizmlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – T.: “Mahalla va oila” nashriyoti, 2022. – 343-346-b.

Rustamov J. O‘smir yoshdagi onalikning ijtomoiy jihatlari: oqibatlar va uning oldini olish // “Zamonaviy oilada, farzand tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish masalalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami [Matn] – Toshkent: Mahalla va oila nashriyoti, 2021. – 218-220-b.

Rustamov Jakhongir. (2023). Causes of early marriages and early births and their consequences. Open access repository, 4(03), 99–104. Https://doi.org/10.17605/osf.io/np2mb

Загрузки

Опубликован

2024-03-04