ERTA NIKOHNING SABAB VA OQIBATLARI

Авторы

  • Abdiraimova Sh. “Oila va gender” ilmiy tadqiqot instituti “Oilani demografik rivojlantirish” bo’limi kichik ilmiy xodimi

Ключевые слова:

Erta nikoh, o’smirlarning nikohi, 18 yoshga to‘lmasdan nikoh qurganlar, qizlar, yigitlar, oilaviy nizolar, ajralishlar, tirik yetimlar.

Аннотация

Ushbu maqolada xozirgi kunda dolzarb masalalardan biri bo’lgan erta nikoh holatlarining sabablari va uning natijasida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan oqibatlar haqida to’xtalib o’tilgan. Bundan tashqari erta nikoh holatini oldini olish bo’yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Библиографические ссылки

X.Abduramanov, D.Alimjanova, Sh.Dehqonov. Erta turmush: yeti o’lchab, bir kesing…Toshkent: “Mahalla va oila nashriyoti”, 2022.- 48 b.

X.Abduramanov, B.Xonturayev, Sh.Zokirov. Erta turmush va erta tug’ruq holatlari: muammo va yechimlar, uslubiy qo’llanma / Toshkent:”Bookmany print” nshriyoti, 2022.-84 b.

Эрта турмушнинг кўз ёшлари https://nargis.uz/?p=1633

Rustamov J. State Policy for the Prevention of Preterm Birth Implemented by the Leading Foreign Countries // Бюллетен науки и практики. 2023. T. 9. №7. S. 421-426. https://doi.org/10.33619/2414-2948/92/59

Rustamov J.I. Erta tug‘ruqning ijtimoiy jihatlari // “Xavfsiz mahalla – farovon oila” tizimini ijtimoiy hayotga joriy etishning samaradorligini ta’minlash mexanizmlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – T.: “Mahalla va oila” nashriyoti, 2022. – 343-346-b.

Rustamov J. O‘smir yoshdagi onalikning ijtomoiy jihatlari: oqibatlar va uning oldini olish // “Zamonaviy oilada, farzand tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish masalalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami [Matn] – Toshkent: Mahalla va oila nashriyoti, 2021. – 218-220-b.

Rustamov Jakhongir. (2023). Causes of early marriages and early births and their consequences. Open access repository, 4(03), 99–104. Https://doi.org/10.17605/osf.io/np2mb

Rustamov J. Dynamics of early marriage and early birth in foreign countries. Vol. 2 no. 21 (2023): models and methods for increasing the efficiency of innovative research, 200-205

Early Marriages – Research Essay (wordpress.com)

Stat.uz

Загрузки

Опубликован

2024-03-04