RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA OʻQITUVCHILARNI ZAMONAVIY DASTURLAR ASOSIDA OʻQITISH MUHITIGA QO‘YILADIDAN TALABLAR

Авторы

  • Ali Axmedovich Allambergenov Nukus davlat pedagogika instituti akademik litseyi matematika fani o’qituvchisi

Ключевые слова:

Raqamlashtirish, o`qitish, o`qituvchi, metod, zamonaviy dastur.

Аннотация

Ushbu tezisda mamlakatimiz o`qituvchilarini zamonaviy dasturlar asosida o`qitish masalalari hamda ushbu muhitga qo`yiladigan talablarning raqamlashtirish sharoitiga mosligi masalalari tahlil etiladi.

Библиографические ссылки

Informatika.- / Ed. N.V. Makarova. – M.: “Moliya va statistika” 2017. – 768 b.

"Kompyuter fanlari. Asosiy kurs." 2-nashr / ostida. S.V. Simonovich. – Sankt-Peterburg: Pyotr, 2015. – 640 b.

Aripov M., va boshqalar. “Informatika, informatsion texnologiyalar” 1– 2 qism, TDTU, 2012, 320 b.

Karimov U. Informatika: “o‘quv qo‘llanma.” -T., 2011.-240b.

Janabergenova, A. J. (2021). Setting Goals on Smart Techniques and Affecting Student Motivation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9333-9336.

Janabergenova, A. J. (2018). Organization and Forms of Students’ Independent Work on Higher Mathematics at Pedagogical University. Eastern European Scientific Journal, (2).

Жанабергенова, А. Ж. (2023). Ахборотлашган таълим муҳитида талабаларнинг мустақил иш фаолияти методикасини такомиллаштириш. Novateur Publications, 6, 1-142.

Jaksılıkovna, J. A. (2022). Ta’lim jarayonini bulutli xisoblash texnologiyasi asosida tashkil etishning pedagogik omillari. Gospodarka i Innowacje., 23, 77-82.

Prenov, B., & Tarkhanov, N. (2003). Kernel spikes of singular problems.

Barakbaevich, P. B., & Turganbaevich, O. E. (2023). Teaching to solve geometric problems using the method of vectors and coordinates. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 689-695.

Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). Martinelli-Bochner singular integral. Siberian Mathematical Journal, 33(2), 355-359.

Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). On the singular Martinelli–Bochner integral. Sibirskii Matematicheskii Zhurnal, 33(2), 202-205.

Загрузки

Опубликован

2024-03-04