PROFESSIONAL TA’LIMI MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH- MEHNAT BOZORIGA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHGA ZAMIN TAYYORLASH

Авторы

  • Muxiddin Toshov Oriental universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrasi dotsenti p.f.n.

Ключевые слова:

professional, ta’lim sifati,Milliy o‘quv dastur, mazmun, metodologiya, o’quv natijalari, baholash, o‘quv-metodik ta’minot, o‘qituvchi kompetentligi, raqobatbardosh kadrlar.

Аннотация

Mazkur maqolada professional ta’limning dolzarb muammolari va yеchimlar,jumladan, milliy va xorijiy tajriba asosida Milliy o‘quv dasturni joriy etishning pedagogik shart-sharoitlari hamda o‘quv-metodik ta’minotini yaratish to‘g‘risida fikr mulohazalar, tavsiyalar hamda takliflar keltirilgan.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712- son Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining.2018 yil 3 avgustdagi Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-son qarori.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida” 187-son qarori.

M.Toshov. Professional ta`lim tizimida ma`naviy-ma`rifiy , tarbiyaviy ishlarni tashkil etish. O`quv qo`llanma. T. 2022

Загрузки

Опубликован

2023-11-08