HUDUDIY TELEKANALLARDA AXBORIY DASTURLAR MATNIGA QO’YILADIGAN ASOSIY TALABLAR

Авторы

  • Nazarova Munira Yusupovna OʻzJOKU magistranti

Ключевые слова:

OAV, televideniye, hududiy telekanal, axboriy dastur, montaj, mediamatn, lavha, efir soati.

Аннотация

Mazkur tezis axborotlashgan jamiyatda hududiy telekanallarda efirga uzatiladigan axboriy dasturlar va ularning mediamatniga qo’yiladigan asosiy talablar, ularning o’ziga xos xususiyatlari hamda mediamatndan oqilona foydalanish OAV uchun nima berishi haqidagi izlanishlarni o’z ichiga qamrab

Библиографические ссылки

Зверева Н. В. Школа регионального тележурналиста : учеб. пособие / Н. В. Зверева. - М. : Аспект Пресс, 2004.

Fixtelius E. Radio va televideniye jurnalistikasi asoslari. Jurnalistikaning 10 qoidasi. - T.: Sharq, 2002.

Дедов А.Н. Технологии телевизионной журналистики : учебное пособие. Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2017.

Кузнецов Г.В., Цвик В.Л., Юровский А.Я.Телевизионная журналистика: учебник. – М.: Изд-во МГУ, Высшая школа – 2002.

Загрузки

Опубликован

2023-11-08

Как цитировать

Nazarova , M. . (2023). HUDUDIY TELEKANALLARDA AXBORIY DASTURLAR MATNIGA QO’YILADIGAN ASOSIY TALABLAR. Академические исследования в современной науке, 2(24), 53–56. извлечено от http://econferences.ru/index.php/arims/article/view/9499