SINFDDAN TASHQARI MASHG'ULOTLAR JARAYONIDA O'QUVCHI MA'NAVIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KITOB O'QISH TAMOYILI

Авторы

  • Xudayqulova Madina Ulug’bek qizi

Аннотация

Boshlang’ich sinflarda sinfdan tashqari o’qishga kichik yoshdagi o’quvchilarni ona tilini puxta o’zlashtirishga tayyorlashning ajralmas qismi, ta’lim jarayonoda ularni ahloqiy-estetik tarbiyalashning muhim vositasi sifatida qaraladi. Sinfdan  tashqari o’qishning maqsadi-kichik yoshdagi o’quvchilarni bolalar adabiyoti va xalq og’zaki ijodining xilma-xil namunalari bilan tanishtirish, ularda kitobxonlik madaniyatini tiklab tarkib toptirishdir.

Загрузки

Опубликован

2023-11-07