ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Авторы

  • Шарифов Акмал Мамадаминович Майор
  • Риксибаев Хусниддин Сидикжанович Ўзбекистон Республикаси Жамоат Хавфсизлиги Университети магистратура тингловчиси подполковник

Ключевые слова:

озиқ-овқат маҳсулотлари, озиқ-овқат хавфсизлиги, озиқ-овқат саноати, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш, чорвачилик маҳсулотлари, агросаноат комплекси, рацинал истеъмол меъёрлари.

Аннотация

Мазкур мақола бугунги кундаги глобал даражадаги иқтисодий муаммолардан саналган озиқ-овқат-хавфсизлиги ва унинг мамлакатимиздаги ўзига хос хусусиятларига бағишланган. Шунингдек, мақолада Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича амалга оширилган ишлар кўлами амалий тахлиллар асосида очиб берилган ҳамда тегишли хулоса ва тавсиялар ёритилган.

Библиографические ссылки

Жонихонов М., Раҳмонов С. Озиқ-овқат дастури: мамлакат тараққиёти, иқтисодиёт барқа-рорлиги ва фаровонликнинг мустаҳкам асоси.//Халқ сўзи, 2014 йил 7июнь.

Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз: Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи.//Халқ сўзи, 2016 йил 15 декабрь.

Зеркалов Д.В. Продовольственная безопасность [Электронний ресурс]: Монография / Д. В. Зеркалов. – Электрон. данные. – К. : Основа, 2009.

Лилия Ревенко. Продовольственная безопасность: решение возможно. https://mgimo.ru/files/226753/2012-09_interaffairs_Revenko.pdf.

Абулқосимов Ҳ.П. Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги. Ўқув қўлланма.- Т.:Akademiya, 2012.-12-бет; Эргашев Х.Н. Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда суғуртанинг аҳамияти. //“Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг озиқ-овқат заҳираларини оширишдаги ўрни ва роли: муаммо ва имкониятлар” мавзусидаги Олий таълим муассасалариаро илмий-амалий анжумани илмий мақола ва маърузалар тўплами. 2018 йил 19 май.-Т.,2018. - 257-бет.

ttps://daryo.uz/k/2018/04/30/ozbekiston-oziq-ovqat-xavfsizligi-reytingida- dunyoda-64-orinni-egalladiЎзбекистон озиқ-овқат хавфсизлиги рейтингида дунёда 64- ўринни эгаллади

Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990-2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари ҳамда 2011-2015 йилларга мўлжалланган прогнозлари: статистик тўплам. –Т.: Ўзбекистон, 2011. 85-86-бетлар.

Ўзбекистон республикаси йиллик статистик тўплам. — Тошкент: «Узбекистан» 2011. — 45-бет; Статистический ежегодник Республики Узбекистан. — Ташкент, 2013. — С.226, 246–248; Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. 2016 йил статистик тўплам. –Т., 2017.-23-бет маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган..

Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик тўплами.-Т.,2013.

227-бет; Ўзбекистон ҳудуд-ларининг йиллик статистик тўплами.-Т.,2014.

87-88-бетлар; Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за 2017 год.-Т., 2018.- С.51,54-55 маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Альманах Узбекистана 2013год. – Т., 2013.-С.113; Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги 2016 йил. Стат.тўплам. –Т.,2016. –Б. 27-28; Ўзбекистон ҳудудларининг йиллик статистик тўплами. 2016йил.-Т.,2017.-107-108-бетлар.

Альманах Узбекистана 2013год. Т., 2013. –С.114; Ўзбекистон ҳудудларининг йиллик статистик тўплами.- Т.,2014.-92-93-бетлар; Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги 2016 йил. –Т., 2016.-35-бет;Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за 2017 год.-Т., 2018.-С.51 маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за 2017 год.- Т., 2018.-С.57.

Основные тенденции и показатели экономического и социального развития республики Узбекистан за годы независимости (1990-2010гг.) и прогноз на 2011- 2015гг.: Стат.сб.-Т.: «Узбекистан», 2011. –С.46; Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Стат. тўплам 2016 йил. – Т., 2016.-Б.37; Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за 2017 год.-Т., 2018.-С.54-55 маълумотлари асосида муаллиф томонидаг тузилган.

Ўзбекистон республикасида қишлоқ хўжалиги кўрсаткичлари//stat/uz

Қаранг: Соттиқулова Г.А. Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг ҳозирги ҳолати ва уни мустаҳкамлаш йўналишлари//”Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг озиқ-овқат заҳираларини оширишдаги ўрни ва роли: муаммо ва имкониятлар” Олий таълим муассасалариаро илмий-амалий анжумани илмий мақолалар ва маърузалар тўплами (2018 йил 19 май)-Т.: “ИМПРЕСС МЕДИА””, 2018.-197-198-бетлар;sisupr.mrsu.ru/2010-4-ARK/PDF/Makushkin.pdf., http://news.21. By/other-news/2011/11/17/410324.html.,http//www.gnicpm.ru/UserFiles/norma-2010- diet.pdf., journals/kantiana.ru/upload/iblock/43f/jpynldkqtzbyrmc.pdf асосида тузилган.

Соттиқулова Г.А. Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг ҳозирги ҳолати ва уни мустаҳкамлаш йўналишлари//”Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг озиқ-овқат заҳираларини оширишдаги ўрни ва роли: муаммо ва имкониятлар” Олий таълим муассасалариаро илмий-амалий анжумани илмий мақолалар ва маърузалар тўплами (2018 йил 19 май)-Т.: “ИМПРЕСС МЕДИА””, 2018.- 198-198-бетлар; sisupr.mrsu.ru/2010-4-ARK/PDF/Makushkin.pdf., http://news.21. By/other-news/2011/11/17/410324.html. ,http//www.gnicpm.ru/UserFiles/norma-2010-diet.pdf., journals/kantiana.ru/upload/iblock/43f/jpynldkqtzbyrmc.pdf. маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Загрузки

Опубликован

2023-11-06