PEDAGOGIK TEXNALOGIYALARDAN TA’LIMDA SAMARALI FOYDALANISH

Авторы

  • Achilov Sohibjon To‘lqin o‘g‘li Jizzax davlat pedagogika universiteti Texnalogik ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Ключевые слова:

axborot-kommuniatsion texnalogiyalar, kompyuter, multimedia, masofaviy ta’lim, elektron darslik.

Аннотация

Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalarida zamonaviy darslarni zamonaviy ko‘rinishda, axborot-texnalogiyalardan foydalangan holda tashkil etishning ahamiyati haqida ma’lumot beriladi.

Библиографические ссылки

M. Jakbarov // Komil inson g‘oyasi // Toshkent-2002

U.U.Ashurov // Zamonaviy darslarni o‘qitishda axborot-kommunikatsiya texnalogiyalarining o‘rni // O‘zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar. Toshkent-2020. 17-18-bet

M.M.Abdullayeva // Masofaviy ta’lim va uning imkoniyatlari va afzalliklari. // O‘zbekiston ilmiy-amaliy tadqiqotlar. Toshkent-2020. 19-20-bet

I.Sh.Artiqov // Darslarda pedagogik texnalogiyalardan samarali foydalanish // O‘zbekiston ilmiy-amaliy tadqiqotlar. Toshkent-2020. 22-23-bet.

R.J.Ishmuxamedov // Innovatsion texnalogiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari // Toshkent-2004

J.G‘.Yo‘ldoshev // Zamonaviy pedagogik texnalogiyalarni amaliyotga joriy etish // O‘quv qo‘llanma. Toshkent-2008.

Pazilova Sh.A // Elektrotexnika va elektronika asoslari fanini o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlari // “Education Research in Universal sciences”-2022 № 1, 24-29-bet.

Загрузки

Опубликован

2023-09-06