BOLANING SHAXSIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUSIQIY TA'LIMNING ROLI

Авторы

  • Abdixodirova Go`zal Erali qizi “Umumiy pedagogika” kafedrasi o`qituvchisi Chirchiq davlat pedagogika universiteti
  • Djiyenbayeva Gulzoda Umarkulovna Chirchiq davlat pedagogika universiteti San’atshunoslik fakulteti talabasi

Ключевые слова:

musiqa, idrok, tarbiya, go’zallik, estetik did, dunyoqarash.

Аннотация

Ushbu maqolada bolalarning shaxsiyatini rivojlantirishda musiqa tarbiyasi muhimligi  haqida ilmiy qarashlar bayon etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Библиографические ссылки

Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Shaxsni ma’naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash. Академические исследования в современной науке, 2(5), 110-114.

Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda" qo'g'irchoq teatri" ning roli va ahamiyati. Science and innovation in the education system, 2(2), 86-89.

Abdixodirova, G. E. (2023). Harbiy psixologiya va pedogogika fanlarini o‘qitish bo‘yicha xorijiy mamlakatlardagi tajribalar bilan o‘rtoqlashish. Mudofaa vazirligi, 1(1), 110-113.

Abdixodirova, G. E. (2022). O’tmish mutafakkirlarining musiqa san’ati yoshlarning ma’naviy–axloqiy dunyoqarashlarini va musiqiy idrokni shakllantirishdagi tutgan o’rni. Scientific Impulse, 1(3), 788-794.

Abdixodirova, G. E. (2022). Ma’naviy-axloqiy tarbiya va unga qo‘yiladigan talablar. History and page, 1(1), 250-254.

qizi Zarifova, D. O. (2023). RANGLARNING FAZOVIY BIRIKMALARI VA XUSUSIYATLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 159-162.

Abdullaxodjayev, G., & Zarifova, D. (2023). THE NEW CONSTITUTION-COMMUNICATION OF DEVELOPMENT. Modern Science and Research, 2(12), 348-351.

Abdixodirova, G. E. (2022). O‘quvchilar-yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash va inson komilligi mezonlari. Topical Issues of Science, 1(4), 87-90.

Загрузки

Опубликован

2024-03-31