"MUSIQA VA TA'LIM"

Авторы

  • Abdixodirova Go`zal Erali qizi Umumiy pedagogika kafedrasi o`qituvchisi Chirchiq davlat pedagogika universiteti
  • Saitazimova Sevara Ergash qizi Chirchiq davlat pedagogika universiteti Sanatshunoslik fakulteti talabasi

Ключевые слова:

musiqa, sado, ta’lim, tarbiya, go’zallik, estetik did, dunyoqarash.

Аннотация

Ushbu maqolada bolalarning ta’lim olish jarayonida musiqaning   roli va ahamiyati haqida ilmiy qarashlar bayon etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Библиографические ссылки

Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Shaxsni manaviy-axloqiy

ruhda tarbiyalash. Академические исследования в современной науке, 2(5), 110-114.

Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Boshlang'ich sinf

o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda" qo'g'irchoq teatri" ning roli va ahamiyati.

Science and innovation in the education system, 2(2), 86-89.

Abdixodirova, G. E. (2023). Harbiy psixologiya va pedogogika fanlarini o’qitish bo’yicha

xorijiy mamlakatlardagi tajribalar bilan o’rtoqlashish. Mudofaa vazirligi, 1(1), 110-113.

Abdixodirova, G. E. (2022). Otmish mutafakkirlarining musiqa san’ati yoshlarning

Ma’naviy’axloqiy dunyoqarashlarini va musiqiy idrokni shakllantirishdagi tutgan o’rni.

Scientific Impulse, 1(3), 788-794.

Abdixodirova, G. E. (2022). Ma’naviy-axloqiy tarbiya va unga qo’yiladigan talablar.

History and page, 1(1), 250-254.

Abdixodirova, G. E. (2022). O’quvchilar-yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash va inson

komilligi mezonlari. Topical Issues of Science, 1(4), 87-90.

Загрузки

Опубликован

2024-03-31