MALAY TILIDAGI AFFIKSLARDAN YASALGAN LEKSEMALAR TAHLILI

Авторы

  • Mamatkulova Mahliyo Baxtiyor qizi Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Malay tili o’qituvchi-stajyori

Ключевые слова:

affikslar, malay tili, yozma nutq, mahalliy so’zlashuvchilar, so’z turkumlari.

Аннотация

Ushbu tezis malay tilida affiksatsiya usulida yasalgan so’zlarning  struktur yasalishini o’rganib chiqish bosqichlarini bayon etadi.Ilmiy tadqiqot maqsad va vazifalari belgilab o’tildi.Affikslar bilan yasalgan so’zlarning ma’no hamda qo’llanilish tartiblaridagi xatoliklar sabab va natijalari keltirib o’tildi.

Библиографические ссылки

Jafar Jambi.Cabaran dan proses pemantapan Bahasa Melayu.Jurnal pengajian Melayu 19,68-90.2008

Nor Hashimah Jalaluddun.Percampuran kod dalam penulisan karangan bahasa Melayu pelajar cina:Analisis pragmatik.Jurnal Bahasa 16,76-93.2016

Roksana Bibi Abdullah. Penyerapan bahasa dalam pertembungan budaya: Kesalingan pinjam meminjam dalam kalangan tiga kelompok masyarakat di Singapura. PENDETA - Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu, 6, 137-161.2015

Загрузки

Опубликован

2024-02-12

Как цитировать

Mamatkulova , M. . (2024). MALAY TILIDAGI AFFIKSLARDAN YASALGAN LEKSEMALAR TAHLILI. Академические исследования в современной науке, 3(6), 42–43. извлечено от http://econferences.ru/index.php/arims/article/view/12627