BURG’ULAH JAMLANMASINI KO’TARISH VAQTIDA BURG’ULASH ERITMASINI YO’QOLISHINI OLDINI OLISH

Авторы

  • Murtazoyev Abdujabbor Mustafoyevich TDTU professor.
  • Abdalimov Azamat To’ra o’g’li TDTU asistent o’qituvchi.
  • Usmonov Arslon Islomovich TDTU 4-kurs talabasi.

Ключевые слова:

Obtarator, qatlam, rotor, quvur, Natriy gidroaksid, Calsiliatsiyatlangan soda, Jitki palimer, GrenPak LV,GrenPak LV,Glina.

Аннотация

Neft va gaz quduqlarini burg’ulab o’tishda loyli qorishmaning o’rni juda muhum bolib, parmalash jamlanmasi ko’tarib tushish vaqtida katta miqdorda isrofgarchilik olib kelmoqda buni oldini olish uchun obtaratordan foydalanilsada ko’zlangan natijani bermayapti, shu kabi muammolarni bartaraf etish uchun obtaratorni yangi tozalagichga almashtirilsa katta miqdordagi loy qorishmasining yo’qotilishini oldi olinar edi.

Библиографические ссылки

T.R. Yuldashev, P. E. Allaqulov, A. I. Abdirazzaqov neft va gaz qududuqlari jihozlari mantaji va ekspluatatsiyasi. Toshkent 2022-yiln. 452 bet.

J.A. Aqilov, D. R. Maxamatxo’jayev. A. M. Murtozoyev, D.K. nazarbekova Maxsuldov qatlamlarni ochish va quduqlarni o’zlashtirish. Toshkent 2014-yil. 230 bet.

Sh. X. Umedov, M. U. Mamatyakubov, Sh. X. Mirsaatova Burg;ulash mashina va mexanizmlari. Toshkent 2022-yil 432-bet.

E.M. Соловьев Задачник по заканчиванию скважин.

www.ziyo.net

www.geologiya.ru

www.ilm.uz

Загрузки

Опубликован

2024-02-12